Nieuwe naam, nieuw gezicht, nieuwe website

Sailing Innovation Centre luidt de nieuwe naam van het voormalige InnoSportLab Den Haag.

Met het verdwijnen – na 10 jaar – van de landelijke organisatie InnoSportNL en de komst van Sportinnovator is het innovatiecentrum voor zeilen meer dan voorheen op eigen benen komen te staan. Vandaar een nieuwe stichting, een nieuwe naam, een nieuw ‘gezicht’ en een nieuwe website: www.sailinginnovationcentre.nl. En in 2017 een nieuwe locatie – het Sailing Innovation Centre krijgt huisvesting in het nieuwe gebouw van het Nationaal Topsport Centrum Zeilen.

↓