Trainingscentrum voor topzeilen

De kerntaak van het Sailing Innovation Centre blijft: zeilsport, bedrijfsleven en kennis bij elkaar brengen om innovaties te versnellen. Met als doel meer medailles, meer belangstelling voor en beleving van de zeilsport en meer business.

Daarnaast wordt de dienstverlening flink uitgebreid. Het Sailing Innovation Centre gaat, in nauwe samenwerking met het Nationaal Topsport Centrum Zeilen de mogelijkheid aanbieden voor topteams om in Scheveningen te komen trainen met geavanceerde faciliteiten. Daarnaast kunnen ook bedrijven gebruik gaan maken van de meet- en testinfrastructuur van het innovatiecentrum.

↓