Proeftuin op de Noordzee

Tijdens de week rond de Volvo Ocean Race wordt het project Proeftuin op de Noordzee gepresenteerd. Met dit project, geïnitieerd door het Sailing Innovation Centre, wordt de komende jaren voor de kust van Den Haag, net buiten de haven van Scheveningen, een geavanceerd testgebied van 10×10 zeemijl gerealiseerd. Denk onder meer aan boeien en sensoren voor het meten van wind, stroming en golven en de bewegingen van schepen. Met een netwerk, servers en computers om die data zo snel mogelijk naar de wal te verzenden en daar te verwerken. In deze Proeftuin op de Noordzee kunnen bedrijven, met name starters en MKB-ers, niet alleen innovaties voor de watersport testen en demonstreren, maar ook voor de visserij en de maritieme sector.

Voor het Sailing Innovation Center (SIC) betekent deze testlocatie een enorme versnelling en verbreding van lopende programma’s zoals de Zeil Coach Cockpit en de Zeilwedstrijd van de Toekomst. De Proeftuin op de Noordzee wordt uitgevoerd door een consortium van het SIC, het Watersportverbond, de TU Delft, KPN, TNO, Svasek Hydraulics en Gemeente Den Haag. Met dit project is een bedrag gemoeid van 4,3 miljoen euro, waarvan de Europese Unie 1,7 miljoen euro bijdraagt via het programma Kansen voor West. Daarnaast zijn diverse bedrijven en instellingen betrokken bij deelprojecten.

↓