Slimme video gaat coach en zeilers helpen

Onder de naam Annalisa is sinds kort een app op de markt voor wedstrijdzeilers die allerlei gegevens over de boot en de omstandigheden bij elkaar brengt en op een handzame manier laat zien. Aan boord en real time. Het gelijknamige bedrijf in Hilversum ontwikkelt momenteel in samenwerking met het Sailing Innovation Centre een extra module om daar videobeelden van de zeilers en hun handelingen aan toe te voegen. De combinatie van harde data met opnamen van de handelingen aan boord biedt veel mogelijkheden om beter te leren van trainingen en wedstrijden, zowel voor de zeilers als voor de coaches.

Het Sailing Innovation Centre doet al langer experimenten met video-opnamen van de zeilers vanuit de coachboot en vanuit de zeilboot zelf, maar dat is nog niet zo eenvoudig vanwege de afstand en de vele en soms heftige bewegingen op het water. Annalisa past geavanceerde, slimme software toe om de videobeelden te stabiliseren op basis van de horizon. Ook kan de software bepaalde manoeuvres en handelingen van de zeilers in de boot automatisch detecteren. Daarnaast krijgt de coach een speciale ‘rode knop’ om belangrijke leermomenten in de opnamen meteen aan te geven. Dat maakt het handiger en veel sneller om bij de nabespreking de juiste videobeelden terug te zoeken.

Dit project Augmented Coaching (verbeterde coaching) wordt door Annalisa uitgevoerd binnen de zogenaamde MKB-regeling van de Proeftuin op de Noordzee, in samenwerking met de TU Delft.

↓