Augmented coaching

Het doel van het Augmented Coaching-project is om het verbeterproces van een wedstrijdzeiler te optimaliseren, door de meest relevante leermomenten tijdens een zeiltraining en/of wedstrijd op video vast te leggen en onderbouwd met data snel beschikbaar te maken voor coach en zeil(st)er. In de wedstrijdzeilsport investeert men veel in materiaal en coaching, maar de toepassing van data-analyse software en kunstmatige intelligentie (AI) staat nog in de kinderschoenen. Vanaf een schommelende coachboot is het nu alleen mogelijk om een impressie te krijgen van de prestatie en de bewegingen van de eveneens sterk schommelende wedstrijdboot die ook nog eens op afstand vaart. De software van annalisa en de nieuw ontwikkelen module stelt coaches in staat om hun vakmanschap te toetsen aan geobjectiveerde gedragingen. Voor de Nederlandse zeilwereld betekent dit dat niet alleen de zeilers beter gaan presteren maar ook de coaches.

De ontwikkeling zal worden gedaan door annalisa met het Sailing Innovation Centre, de TU Delft en het Watersportverbond als inhoudelijke partners. De tests worden uitgevoerd in de Proeftuin op de Noordzee.

Meer informatie

Organisatie: Annalisa
Contactpersoon: Gert van der Heijden
E-mail: gert@annalisa-sailing.com

Status project

Lopend

Partners

 

↓