H2 Coach Boat

Een snelle rubberboot op waterstof ontwikkelen en bouwen, dus zonder CO2-uitstoot en vervuilende emissies. Onder de naam H2 Coach Boat ging dit project in 2018 van start op initiatief van Jaap Zielhuis, hoofdcoach van het Watersportverbond. Een consortium van samenwerkende partijen, bij elkaar gebracht door het Sailing Innovation Centre, deed een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek en voerde diverse deelstudies en testen uit. Het plan is om een prototype te presenteren tijdens de Jeugd Wereldkampioenschap Zeilen in Scheveningen (10 t/m 15 juli 2022) en een marktrijp product tijdens het WK Zeilen in Scheveningen in 2023.

Per 1 januari 2022 draagt het Sailing Innovation Centre het project over aan het project  Proeftuin: H2 in de haven van Den Helder, waar het wordt voortgezet met subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Uitvoerende partijen

Uitvoering door een consortium van de bedrijven Koedood, HyFly , Habbeké en De Stille Boot, plus de TU Delft als kennisinstelling. Torqeedo en Intelligent Energy leveren, naast elektrische motor, accu en brandstofcellen, kennis en expertise. Naast de subsidie van RVO dragen jachtenbouwer Wajer Yachts, het Watersportverbond als eindgebruiker en de Rijksrederij financieel bij en steken de partners van het consortium er menskracht in.

Inmiddels is een nieuwe onderneming in oprichting die de boot op de markt gaat brengen. Tevens zijn naast het zeilen ook andere toepassingen in beeld en wordt gedacht aan doorontwikkeling naar een foilende boot (met draagvleugels).

 

Contact:
Cees van Bladel
+31 646 135 000

E-mail: cees@volanssolutions.nl

↓