Team Performance Monitor

Doel

Kennis over de prestaties en ontwikkeling van een team op een kwantitatieve en wetenschappelijk onderbouwde wijze vastleggen. 

 

Projectomschrijving

Bij topzeilen is samenwerking in en buiten de boot van essentieel belang. Dit project beoogt om kennis over de de prestaties en de ontwikkeling van een team op een kwantitatieve en wetenschappelijk onderbouwde wijze vast te leggen. Er is een systeem ontwikkeld dat niet alleen het zeilteam maar ook alle posities afzonderlijk cijfermatig kan beoordelen. Mede daardoor zullen trainingen en nabesprekingen steeds doelgerichter worden.

Dit systeem maakt het bovendien inzichtelijker en gemakkelijker om de benodigde competenties, drijfveren en gedrag te herkennen, te ontwikkelen en het team te ontwikkelen naar zelforganisatie. De kennis die nu vooral in de hoofden zit van coaches, trainers en de zeilers zelf komt daarmee ook beschikbaar voor anderen, waaronder managementteams bij organisaties en voor crisisteams.

Het studenten zeilteam van TU Delft (Team Delft Challenge) en het Nederlandse matchrace team in de zogenaamde Elliot-klasse fungeren als testteams.

 

Meer informatie

Organisatie: Team Heiner Management Programmes
Contactpersoon: Arnoud Hummel
E-mail: ahummel@teamheiner.com

Status project

Afgerond

Partners

adviestalentteam-heiner

twynstra-gudde

watersportverbond

 

↓