Meer medailles,
meer mensen de zeilsport laten beleven,
én meer business

Het Sailing Innovation Centre helpt bij het versnellen van innovaties in de zeilsport. Daarmee ondersteunt het centrum de sportieve ambities van Nederland in de zeilsport, bevordert de belangstelling voor het zeilen en draagt bij aan economische groei door het ondersteunen van bedrijven bij het realiseren van nieuwe en betere producten en diensten. Kortom: meer medailles, meer mensen de zeilsport laten beleven, én meer business.

Wat doet het Sailing Innovation Centre

Loketfunctie

Sailing Innovation Centre initieert en stimuleert intensieve samenwerking tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Het centrum fungeert als het loket waar zeilteams, clubs, organisaties van zeilwedstrijden, bedrijven, gemeenten en andere publieke, private, of maatschappelijke organisaties terecht kunnen met vragen over innovaties in de zeilsport.

Meer medailles

Road to Tokyo
Bij eerdere Olympische Spelen in Londen en Rio de Janeiro heeft het Sailing Innovation Centre voor de Nederlandse topzeilers onder andere locatieanalyses uitgevoerd en metingen op het gebied van wind en stroming.
lees meer >>

Research en ontwikkeling
Het Sailing Innovation Centre heeft een langer lopend onderzoeksprogramma met de kennispartners VU Amsterdam en TU Delft.
lees meer >>

Meer beleving

Zeilwedstrijd van de Toekomst
Onder de naam Zeilwedstrijd van de Toekomst werkt het Sailing Innovation Centre aan een programma om zeilwedstrijden interessanter en toegankelijker te maken voor een breder publiek.

lees meer >>

Meer business

Makelen en schakelen
Het Sailing Innovation Centre brengt de juiste partners bij elkaar om oplossingen te zoeken voor innovatievragen of om nieuwe ideeën uit te werken en vorm te geven. Makelen en schakelen.

lees meer >>

Dienstverlening

Toplocatie voor trainingen
Het Sailing Innovation Centre biedt een infrastructuur voor het meten, analyseren en inzichtelijk presenteren van meetgegevens van de zeilboot (positie, hellingshoek, snelheid, koers), videobeelden van de zeilers en data over de omgevingsfactoren (golven, wind, stroming).
lees meer >>

Meten en testen voor bedrijven
Het Sailing Innovation Center biedt bedrijven zoals botenbouwers en hun toeleveranciers de mogelijkheid om hun innovaties te testen op zee, in de praktijk.
lees meer >>

Actuele stroming rond Scheveningen

In samenwerking met Rijkswaterstaat biedt het Sailing Innovation Centre een interactieve kaart aan van de verwachte stromingen van het zeewater rond de haven van Scheveningen. Op een overzichtelijke kaart is per uur te zien in welke richting de stroming staat. Van de kaart is de snelheid van de huidige stroming en de verwachte stroming van de komende tijd af te lezen.. Met de slider onderin de kaart kan door de tijd worden geschoven. De streepjes in de slider zijn de tijdstippen van het tijdstip van hoogwater.

Nb. Het betreft de verwachte stroom “gemiddeld over de verticale waterkolom”. In de bovenlaag van de waterkolom kan het dus onder invloed van bijvoorbeeld wind aanmerkelijk harder stromen.

Rijkswaterstaat draait modellen die zich uitstrekken van IJsland tot de noord kust van Spanje. Dit is inclusief de Duitse bocht en het Skagerak. Deze modellen worden gedreven met een weermodel wat heel Noordwest Europa bedekt. Deze modellen zijn gekalibreerd voor de Nederlandse wateren en zijn van hoge kwaliteit. In samenspraak met het Sailing Innovation Centre heeft Rijkswaterstaat een uitsnede uit deze modellen gemaakt. Daarin is de data af te lezen met de verwachte stroming voor een gebied van ongeveer 20×20 km rond de haven van Scheveningen. Deze date wordt in onderstaande kaart gevisualiseerd. Op de kaart zijn tevens de gegevens van een aantal strategisch gekozen uitvoerpunten in het gebied te zien. Middels een klik op één van de punten kan een aantal grafieken worden opgevraagd met daarin modelverwachting voor waterstand-, wind-, golf-, deining- en stroomgegevens. Voor de locatie Scheveningen haven wordt een eindverwachting voor de waterstand opgesteld. Deze verwachting is bijgesteld aan actuele metingen.

De kaart is zeer bruikbaar om de trainingen voor de kernploeg te plannen. Ook voor organisatoren van wedstrijden op zee bevat de kaart veel nuttige informatie.. De gegevens zijn openbaar, dus ook recreatieve zeilers kunnen er gebruik van maken. Op verzoek van het Sailing Innovation Centre ontwikkelt Rijkswaterstaat momenteel een soortgelijke interactieve kaart van de richting en de snelheid van de wind.

Projecten

Founders

Supported by

 

↓