WAT DOET HET SAILING INNOVATION CENTRE

LOKETFUNCTIE

Sailing Innovation Centre initieert en stimuleert intensieve samenwerking tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Het centrum fungeert als het loket waar zeilteams, clubs, organisaties van zeilwedstrijden, bedrijven, gemeenten en andere publieke, private, of maatschappelijke organisaties terecht kunnen met vragen over innovaties in de zeilsport.

MEER MEDAILLES

Road to Tokyo

Bij eerdere Olympische Spelen in Londen en Rio de Janeiro heeft het Sailing Innovation Centre voor de Nederlandse topzeilers onder andere locatieanalyses uitgevoerd en metingen op het gebied van wind en stroming.

Ook in de aanloop naar Tokyo (2020) ondersteunt het Sailing Innovation Centre de kernploeg. In overleg met betrokkenen en in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen worden nieuwe wegen gezocht, met name op het gebied van het meten en voorspellen van wind en stroming, het meten, analyseren en verbeteren van fysieke fitheid van de zeilers en video-analyse voor monitoring en feedback.

 

Research en ontwikkeling

Daarnaast heeft het Sailing Innovation Centre een langer lopend onderzoeksprogramma met de kennispartners VU Amsterdam en TU Delft. Studenten en promovendi zorgen daarbij voor up-to-date kennis en frisse, nieuwe ideeën.

De thema’s zijn onder andere de trainingsbelasting en de warmtehuishouding van de zeilers (actieve koeling). Ook wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van de Zeil Coach Cockpit, het bij elkaar brengen en inzichtelijk presenteren van meetgegevens en video-analyses van de zeilboot, de zeilers en de omgevingsfactoren. Zowel real time in de coachboot als aan wal voor de evaluatie en nabespreking.

MEER BELEVING

Zeilwedstrijd van de Toekomst

Onder de naam Zeilwedstrijd van de Toekomst werkt het Sailing Innovation Centre aan een programma om zeilwedstrijden interessanter en toegankelijker te maken voor een breder publiek. Buiten de haven van Scheveningen wordt op de zee een infrastructuur opgezet om samen met bedrijven technologische oplossingen te bedenken en te ontwikkelen waarmee informatie rondom zeilers, boten en wedstrijden ter beschikking komt. Van organisatoren en van mediapartners, om het verslag van de wedstrijden meer beleving te geven.

Ook zullen in de nabije toekomst interactieve gaming toepassingen zeilwedstrijden interessanter en interactiever maken, met name voor het jongere publiek. Samen met het Sailing Innovation Centre heeft de TU Delft een simulator ontwikkeld voor het zeilen in een Laser, momenteel de meest geavanceerde in zijn soort. Deze simulator zal worden doorontwikkeld als mobiele versie voor demonstraties en entertainment.

MEER BUSINESS

Makelen en schakelen

Het Sailing Innovation Centre brengt de juiste partners bij elkaar om oplossingen te zoeken voor innovatievragen of om nieuwe ideeën uit te werken en vorm te geven. Makelen en schakelen.

Het centrum heeft hiervoor de beschikking over een uitgebreid netwerk van kennis, ervaring en contacten en heeft daarnaast de expertise in huis om te adviseren en te assisteren bij het ontwikkelen en vermarkten van innovaties. Het Sailing Innovation Centre is daarom uitstekend toegerust om bedrijven met een concept of idee voor toepassing in de zeilsport te helpen een innovatieproject op te zetten en desgewenst het projectmanagement verzorgen.

DIENSTVERLENING

Toplocatie voor trainingen

Het Sailing Innovation Centre biedt een infrastructuur voor het meten, analyseren en inzichtelijk presenteren van meetgegevens van de zeilboot (positie, hellingshoek, snelheid, koers), videobeelden van de zeilers en data over de omgevingsfactoren (golven, wind, stroming). Daarmee biedt het Sailing Innovation Centre een uniek high performance trainingscentrum, voor zowel de Nederlandse kernploeg en talentenploegen als nationale en internationale topzeilers.

De informatie is aan wal beschikbaar en (gedeeltelijk) real-time voor de coach op het water. De trainingsuren op het water en nabesprekingen op de kant verlopen daardoor veel efficiënter. Het Sailing Innovation Centre werkt voortdurend aan de verbetering en uitbreiding van dit systeem, Zeil Coach Cockpit genaamd. Ook de infrastructuur van de meet- en testomgeving op zee wordt voortdurend uitgebreid.

 

Meten en testen voor bedrijven

Het Sailing Innovation Centre biedt bedrijven zoals botenbouwers en hun toeleveranciers de mogelijkheid om hun innovaties te testen op zee, in de praktijk. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de infrastructuur die is opgebouwd voor de trainingen van de topzeilers. Ook kunnen startups, MKB en grote bedrijven nieuwe data driven innovaties ten behoeve van de watersport (recreatie- en breedtesport) uitproberen en demonstreren in een praktijkomgeving (bijvoorbeeld trackingsystemen ten behoeve van veiligheid van kitesurfers en zwemmers).

Founders

Supported by

 

↓