Meer medailles,
meer mensen de zeilsport laten beleven,
én meer business

Het Sailing Innovation Centre helpt bij het versnellen van innovaties in de zeilsport. Daarmee ondersteunt het centrum de sportieve ambities van Nederland in de zeilsport, bevordert de belangstelling voor het zeilen en draagt bij aan economische groei door het ondersteunen van bedrijven bij het realiseren van nieuwe en betere producten en diensten. Kortom: meer medailles, meer mensen de zeilsport laten beleven, én meer business.

Nederland stap dichterbij coachboot op waterstof

Wat doet het Sailing Innovation Centre

Loketfunctie

Sailing Innovation Centre initieert en stimuleert intensieve samenwerking tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Het centrum fungeert als het loket waar zeilteams, clubs, organisaties van zeilwedstrijden, bedrijven, gemeenten en andere publieke, private, of maatschappelijke organisaties terecht kunnen met vragen over innovaties in de zeilsport.

Meer medailles

Road to Tokyo
Bij eerdere Olympische Spelen in Londen en Rio de Janeiro heeft het Sailing Innovation Centre voor de Nederlandse topzeilers onder andere locatieanalyses uitgevoerd en metingen op het gebied van wind en stroming.
lees meer >>

Research en ontwikkeling
Het Sailing Innovation Centre heeft een langer lopend onderzoeksprogramma met de kennispartners VU Amsterdam en TU Delft.
lees meer >>

Meer beleving

Zeilwedstrijd van de Toekomst
Onder de naam Zeilwedstrijd van de Toekomst werkt het Sailing Innovation Centre aan een programma om zeilwedstrijden interessanter en toegankelijker te maken voor een breder publiek.

lees meer >>

Meer business

Makelen en schakelen
Het Sailing Innovation Centre brengt de juiste partners bij elkaar om oplossingen te zoeken voor innovatievragen of om nieuwe ideeën uit te werken en vorm te geven. Makelen en schakelen.

lees meer >>

Dienstverlening

Toplocatie voor trainingen
Het Sailing Innovation Centre biedt een infrastructuur voor het meten, analyseren en inzichtelijk presenteren van meetgegevens van de zeilboot (positie, hellingshoek, snelheid, koers), videobeelden van de zeilers en data over de omgevingsfactoren (golven, wind, stroming).
lees meer >>

Meten en testen voor bedrijven
Het Sailing Innovation Center biedt bedrijven zoals botenbouwers en hun toeleveranciers de mogelijkheid om hun innovaties te testen op zee, in de praktijk.
lees meer >>

Sailing Innovation Centre bij Volvo Ocean Race finish in Den Haag

Actuele stroming rond Scheveningen

In samenwerking met Rijkswaterstaat biedt het Sailing Innovation Centre een interactieve kaart aan van de stroming van het zeewater rond de haven van Scheveningen. Zowel de actuele richting als de snelheid van de stroming zijn af te lezen, plus de verwachting voor de komende tijd. Met een slider onderin de kaart kan door de tijd worden geschoven. Ook de tijdstippen van hoogwater worden aangegeven.
Lees meer >>

Projecten

Founders

Supported by

 

↓